Gesto n. 49 1959
sand, nails, thread
100 × 85 cm
V Premio Termoli 1960
Photo: Gianluca Di Ioia