Nous irons tous au Paradis (part.) 1996
Tecnica mista legno, specchio, neon, pietra
230 × 110 × 110 cm
XLI Premio Termoli 1996
Foto: Paolo Lafratta